Poslední večeře 28cm

Když večeřeli, Ježíš oznámil, že jeden z nich ho zradí. Při večeři vzal Ježíš chléb a dával jej učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich s vínem a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni, neboť toto je má krev.“
Kód: 009-190
Šířka: 28 cm
Výška: 13 cm
Hloubka: 10 cm
Hmotnost: 2.6 kg
Skladem: 1 ks
 
Sales price: 1890,02 Kč
Sales price without tax: 1562,00 Kč
Description

   Poslední večeře je nástěnná malba z 15. století, jejíž autorem je Leonardo da Vinci. Da Vinci malbu vytvořil pro své patrony Ludovica Sforza a Beatrici d'Este. Malba zachycuje Ježíše a dvanáct apoštolů při poslední večeři. V obraze je použita trojúhelníková kompozice (konkrétně v pozadí za Kristem a uspořádání skupinek). Z hlediska techniky malby se jedná o fresku, která byla v renesanci častou používána. Na díle můžeme vidět čtyři skupinky po třech apoštolech, kteří jsou nahnuti k sobě a debatují o zprávě, kterou jim právě Kristus pověděl, že ho jeden z nich zradil. Jediný Jidáš je v záklonu a couvá, protože mu je jasné, že se Ježíš dozvěděl o jeho zradě...

   Na konci své dlouhé cesty stál Ježíš s učedníky na Olivetské hoře a díval se k Jeruzalému. Při příjezdu sem byl však naplněn smutkem. Věděl, že jakmile Velikonoce skončí, bude uvězněn a zabit. V Jeruzalémě měl mnoho nepřátel – židovští vůdci se cítili ohroženi jeho vzrůstající oblibou. Ježíš strávil Velikonoce v Jeruzalémě s dvanácti svými učedníky. Po této poslední večeři, zatímco učedníci spali, modlil se k Bohu, aby mu dal sílu projít těžkou zkouškou, o které věděl, že brzy nastane.

   Smyslem příběhu je podobenství obětování velikonočního beránka, aby zachránil izraelský lid, s obětováním „beránka Božího“ Ježíše Krista, který zemřel, aby osvobodil lidstvo z područí hříchu. Ježíš si byl plně vědom Božího záměru, s nímž byl poslán na svět. Byl Božím synem, a přece se narodil jako člověk. Ježíšova úzkost před smrtí je svědectvím jeho lidství. Svému strachu čelí a dobrovolně jde vstříc svému osudu...


   Už od dávných dob byl alabastr velmi vážený jako ornamentální a dekorativní prvek. Alabastr je kámen, vzácný druh průsvitného mramoru, který se ve formě velmi jemného prášku smíchá s pryskyřicemi a dalšími komponenty. Z této směsi se pak odlije socha. Tyto sochy nabízí velmi hladký a jemný povrch s přesnými detaily.

Alabastrová socha mimořádným způsobem zdůrazní charakter Vašeho interieru.

Socha je čistě bílá!